งานเช่า

ทางบริษัทมีบริการเช่ารถยกโฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์ขนถ่ายต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าดังต่อไปนี้

งานเช่า     รายวัน

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถเร่งด่วน เพื่อทดแทนรถของบริษัทที่เสีย หรือจ้างเพื่อขนย้ายสินค้าเป็นครั้งคราวซึ่งงานเช่าดังกล่าวลูกค้า สามารถเช่าตัวรถอย่างเดียว หรือเช่ารถพร้อมคนขับก็ได้ โดยที่ลูกค้าจะมีค้าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าขนส่งรถไป - กลับจากหน้างาน
2. ค่าเช่ารถ
3. ค่าคนขับ (ถ้ามี)
ดูสต๊อครถมือสองที่นี่

งานเช่า     รายเดือน

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถเร่งด่วน เพื่อทดแทนรถของบริษัทที่เสีย หรือ เช่าเพื่อเสริมความต้องการใช้รถที่หน้างานในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งงานเช่าดังกล่าว ทางบริษัทจะให้เช่าแต่ตัวรถอย่างเดียวเท่านั้น โดยที่ลูกค้าจะมีค้าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าขนส่งรถไป - กลับจากหน้างาน
2. ค่าเช่ารถ
ดูสต๊อครถมือสองที่นี่

งานเช่า     รายปี

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถตลอดเวลาสำหรับงานประจำที่ต้องการใช้รถต่อเนื่องทุกวัน โดยงานเช่ารายปีจะมีค่าเช่าที่ถูกกว่างานเช่ารายเดือน แต่ต้องมีการทำสัญญาเช่ารายปีกับทางบริษัท และรถที่ปล่อยเช่าจะมีสภาพที่ค่อนข้างใหม่ เพื่อลดความจุกจิกของปัญหาระหว่างการทำงาน และทางบริษัทยังฟรีค่าขนส่งให้อีกด้วย ซึ่งงานเช่าดังกล่าวทางบริษัทจะให้เช่าแต่ตัวรถอย่างเดียวเท่านั้น โดยที่ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าเช่ารถ
นอกจานี้ หากลูกค้าใช้รถน้อย ใช้งานไม่เต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ทางเรายังมีแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเฉลี่ยวันละ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงด้วย
ดูสต๊อครถมือสองที่นี่
ดูสต๊อครถใหม่ที่นี่

สัญญาเช่าระยะยาว     (สำหรับรถใหม่ป้ายแดง)

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถตลอดเวลาสำหรับงานประจำที่ต้องใช้รถต่อเนื่องทุกวัน โดยรถที่ปล่อยเช่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดง เพื่อลดความจุกจิกของปัญหาระหว่างการทำงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ลด Downtime ของตัวรถเมื่อเทียบกับการเช่ารถมือสอง และทางบิษัทยังฟรีค่าขนส่งให้อีกด้วย โดยทางลูกค้าต้องมีการทำสัญญาเช่าระยะยาว กับทางบริษัท ซึ่งงานเช่าดังกล่าวทางบริษัทจะให้เช่าแต่ตัวรถอย่างเดียวเท่านั้น โดยที่ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าเช่ารถ
นอกจากนี้ หากลูกค้าใช้รถน้อยใช้งานไม่เต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ทางเรายังมีแคมเปญพิเศษสำหรับบูค้าที่ใช้งานเฉลี่ยวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมงอีกด้วย
ดูสต๊อครถมือสองที่นี่
ดูสต๊อครถใหม่ที่นี่