รถแฮนด์พาเลทไฟฟ้าคืออะไร?

 

เป็นรถที่นำเอาระบบไฮดรอลิคมาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกของที่มีน้ำหนักมาก โดยอาศัยแรงดันจากน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งถูกส่งมาโดยปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในรถและอาศัยแรงขับปั๊มจากมอเตอร์  รถสามารถขับเคลื่อนย้ายของที่ยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยอาศัยแรงจากมอเตอร์ การทำงานเน้นยกไม่สูง เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้น รถแฮนด์พาเลทไฟฟ้าแบ่งรวมๆได้เป็น 2 ชนิด

  1. ชนิดเดิมตาม: เหมาะกับโรงงานที่ไม่เน้นความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
  2. ชนิดยืนขับ: เหมาะกับโรงงานที่เน้นความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า แต่โรงงานดังกล่าวควรมีระบบการจัดการที่ดี มีช่องคนเดินและช่องทางการขับรถแยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อดีของการใช้รถแฮนด์พาเลทไฟฟ้า

 

  • ช่วยทุ่นแรงในการลากสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
  • ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังจุดต่างๆ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานหลายๆคนในการเคลื่อนย้าย
  • มีราคาถูกกว่ารถยกโฟล์คลิฟท์มาก

 

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับรถดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่

 

“LOGISTICS AND WAREHOUSE SOLUTIONS PROVIDERS”
บริษัท วรรธนาอินดัสเทรียล จำกัด
โทร 02-4532180-84
Line@: @wattana.industrial (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
www.wattana-group.com