Mini Electric Stacker - MESPNB10-12A

 
น้ำหนักยก: 1000-1200 กิโลกรัม
การขับขี่: เดินตาม
แบตเตอรี่: Deep cycle (Maintenance-free)
ระบบไฟฟ้า: DC
ล้อ: Polyurethane
โครงสร้าง: แข็งแรงทนทาน